Francais English Romana
Intrarea în vigoare a Protocolului 15 la Convenția Europeană a Drepturilor Omului
26 April 2021

Protocolul nr. 15, al cărui text a fost adoptat în cadrul reuniunii Comitetului Miniştrilor al Consiliului Europei la data de 16 mai 2013, va intra în vigoare începând cu data de 1 august 2021, având în vedere că toate Statele Părți au semnat și ratificat acest nou Protocol, conform comunicatului de presă al Curții Europene a Drepturilor Omului din data de 22.04.2021.

Principalele măsuri, menite să simplifice procedurile și să accelereze ritmul de analiză a cauzelor privesc:

  • Micşorarea la 4 luni a termenului actual de 6 luni de la epuizarea căilor interne de recurs, în care reclamanţii pot sesiza, cu o plângere, instanţa de la Strasbourg (art. 4 din Protocolul nr. 15).
  • Simplificarea respingerii ca inadmisibilă a unei cauze, în temeiul criteriului prejudiciului minim, prin eliminarea condiţiei de examinare anterioară corespunzătoare a acesteia de către instanţele naţionale (art. 5 din Protocolul nr. 15).
  • Înlăturarea posibilităţii statelor părţi de a se opune desesizării unei Camere a Curţii în favoarea Marii Camere, în caz de risc de divergenţă jurisprudenţială (art. 3 din Protocolul nr.15).
  • Înlocuirea actualei limite de vârstă de 70 de ani pentru exercitarea mandatului de judecător al Curţii, printr-o limită de vârstă de 65 de ani aplicabilă candidaturilor pentru funcţia de judecător (art. 3 din Protocolul nr.15).

 

De menționat este faptul că, în conformitate cu art.8 alin.3 din Protocolul 15, prevederile art. 4 din Protocolul 15 (privitoare la micșorarea termenului de 4 luni pentru sesizarea Curții Europeană a Drepturilor Omului cu o plângere) vor intra în vigoare de la 1 februarie 2022, termenul de 4 luni neaplicându-se în cazurile în care decizia națională finală a fost pronunțată anterior intrării în vigoare a Protocolului, adică înainte de 1 august 2021.

România a semnat în data de 24 iunie 2013, Protocolul nr. 15 la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, acesta fiind ratificat  prin Legea nr. 157/2014, publicată în Monitorul Oficial nr. 886 din 5 decembrie 2014.