Francais English Romana
Scutirea de impozit in domeniul IT
4 June 2024

               Una din măsurile fiscale de mare interes adoptate prin modificările legislative din ultima parte a anului 2023 - cu impact serios asupra afacerilor - este cea privind limitarea aplicabilității scutirii de la plata impozitului pe venit pentru anumite categorii de contribuabili, printre care angajații din sectorul IT.

                 Prin legea 296/2023, publicată în MO la data de 27.10.2023 s-a modificat art. 60 din Codul Fiscal care, în forma sa anterioară modificării, prevedea scutirea de la plata impozitului pe venit a persoanele fizice care obțin venituri din salarii sau asimilate salariilor obținute din desfășurarea de activități de creare de programe de calculator. Modificarea vine să limiteze aplicarea facilității fiscale în două modalități.

                Prima este limitarea în timp a facilității: dacă forma anterioară a legii prevedea scutirea de la plata impozitului pe venit pe perioadă nedeterminată, Legea 296/2023 impune o limită în timp a acestei facilități: 31.12.2028.

                A doua modalitate adoptată de limitare a facilităților fiscale este limitarea cuantumului veniturilor scutite de impozitul pe profit. Până la modificarea adoptată prin Legea 296/20230, scutirea se aplica indiferent de cuantumul veniturilor realizate de angajații din domeniul IT; Legea 296/2023 impune limitarea aplicării facilității fiscale la veniturile obținute la locul de muncă unde se află funcția de bază a contribuabilului și la un cuantum al acestor venituri brute lunare de până la 10.000 lei. Astfel, scutirea de la plata impozitului pe venit se aplică începând cu luna noiembrie 2023 doar cu privire la veniturile obținute pe baza unui contract individual de muncă de până la 10.000 lei brut. Peste acest cuantum al veniturilor brute lunare, se aplică impozitul pe venit.

                 Prin modificarea adusă, care a intrat în vigoare cu privire la veniturile obținute din aceste activități pentru luna noiembrie 2023, se menține facilitatea fiscală acordată anterior, dar cu limitarea ei în timp până la sfârșitul anului 2028 și cu limitarea veniturilor scutite (până la 10.000 lei brut lunar). Modificarea răspunde scopurilor legii 296/2023 - enunțate chiar în textul legii - și anume restructurarea facilităților fiscale acordate de statul român, mai ales cele care și-au atins obiectivele sau vor atinge aceste obiective în viitorul apropiat. Se prelungește acordarea facilității pentru încă o perioadă de timp și cu limitarea veniturilor scutite – reglementare care răspunde și intereselor companiilor din domeniu, care pot să-și prognozeze cheltuielile pe termen scurt și mediu și se pot pregăti din timp pentru momentul renunțării legiuitorului la aceste facilități.

                Modificarea prevede deci o trecere treptată de la aplicarea generală și nelimitată a facilității fiscale la renunțarea viitoare la această facilitate – prin impunerea unei etape intermediare în care facilitatea este limitată la un anumit cuantum al veniturilor și la o anumită durată.

                Soluția legislativă se întrezărea deja prin modul de aplicare a facilității în privința celorlalte domenii pentru care a fost adoptată. În domeniul construcțiilor și în domeniul agricol deja legiutorul adoptase această variantă a aplicării limitate a scutirii de la plata impozitului pe venit, atât temporal, cât și asupra unui plafon de venituri. Astfel, încă de la introducerea acestei facilități pentru angajații din domeniul construcțiilor și producerii materialelor de construcții, precum și pentru angajații din domeniul agricol și al industriei alimentare - ea era prevăzută doar până la data de 31.12.2028 și se aplica doar la veniturile lunare brute între 3000/4000 lei ( venitul minim ) și 30.000 lei - limită maximă. Această limită maximă pentru care se putea beneficia de scutirea la impozitul pe venit a fost diminuată ulterior la 10.000 lei venit brut lunar (prin modificările Codului fiscal adoptate în acest sens în cursul anului 2022).

                Legea 296/2023 aduce o modificare și cu privire la facilitățile fiscale pentru veniturile din domeniile construcții și agricol, dar doar în sensul că le limitează exclusiv la veniturile obținute pe baza unui contract individual de muncă cu timp integral și doar la locul de muncă unde se află funcția de bază a contribuabilului, excluzând astfel posibilitatea aplicării facilității la mai multe locuri de muncă.

                Prin urmare, era de așteptat în contextul modificărilor impuse de dezideratele exprimate de legiuitor privind utilizarea eficientă a resurselor fiscale, adoptarea a unor politici fiscale prudente, limitarea risipei de fonduri publice, gestionarea dezechilibrelor fiscale, gestionarea facilităților în perioada de deficit bugetar excesiv, dar și prin raportare la principiul tratamentului fiscal nediscriminatoriu ca această facilitate, foarte atractivă pentru companiile din domeniul IT, să fie limitată și ea, în corelare cu reglementarea scutirii pentru celelalte domenii – construcții și agricol.

                Ne așteptăm în viitor la eliminarea completă a acestei facilități, pe măsură ce scopurile acordării ei sunt atinse: sprijinul pentru demararea afacerilor în domeniu, susținerea păstrării forței de muncă calificate în țară, prin promovarea unei politici de facilități fiscale atractive pentru angajații din IT.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Av. Oana Chirița